Overzicht vliegende insecten

Klik op één van de onderstaande insecten voor meer informatie…

OBM | wespen bestrijden wespenbestrijding ongedierte | Plaagdieren
Bel OBM! 06 12 99 90 25

Informatie niet gevonden? Neem contact met ons op.

  Daas

  Een daas (ook wel brems of steekvlieg) is een lid van de familie van de Tabanidae, tot de vliegen behorende bloedzuigende insecten. De familie is wereldwijd verspreid; er zijn vermoedelijk ongeveer 8000 soorten. Ze hebben grote ogen, bij veel soorten met een fraai kleurenpatroon, dat na de dood echter snel vervaagt. Het zijn over het algemeen forse, stevig gebouwde vliegen.

  Uiterlijk

  Ze zijn herkenbaar aan de antennes met drie segmenten waarvan de meest distale vaak een ringvormig patroon heeft maar geen arista. De kop is van achteren recht afgeknot en steekt aan de zijkant wat naast de thorax. De R4 en R3-venen op hun vleugels lopen uit elkaar en omvatten de vleugeltop. De monddelen bestaan uit een krachtige steeksnuit met labrum, hypopharynx, gepaarde mandibels en maxillen. De steekborstels worden van achteren door het labium omsloten, deze zijn relatief dik wat de steek zo pijnlijk maakt.

  Ontwikkeling

  Ze ontwikkelen zich langzaam (ongeveer 1 generatie per jaar, univoltien) maar de volwassen vliegen (imagines) komen vaak tegelijk uit zodat plagen kunnen optreden. Ze strijken snel neer en bijten dan vrijwel onmiddellijk, wat meestal goed te voelen is. Naast deze korte pijnlijke ervaring is er ook het gevaar van bacteriële infecties die meestal goed te behandelen zijn met antibiotica.
  Na een beet kunnen steekvliegen niet snel wegvliegen, zodat men hen met een welgemikte klap kan doodslaan; dan heeft men de beet echter al te pakken, die meestal tot een fikse jeukbult leidt. De snuit van de daas bestaat uit een tal van mesjes, waardoor de huid, bij een beet, als het ware wordt opengesneden. Door dit mechanisme is de daas, in tegenstelling tot een mug, in staat om ook door sommige dunne kledingstukken heen te bijten. Aan kledingstukken moet men in dit geval denken aan t-shirts, dunne broeken en dunne sokken.

  Schade

  Alleen de vrouwtjesdazen steken, om voldoende energie te verkrijgen om hun eieren te kunnen leggen. Met name vee kan zeer veel hinder van dazen hebben. Ze komen vooral voor op iets vochtige plaatsen die naast zon ook wat schaduw bieden. De larven ontwikkelen zich in water, modder, moeras, of rottende plantendelen. Ze leven vaak van andere insecten. Er zijn meestal 8 of 9 larvestadia, met een diapauze in de winter. In vrijwel alle geslachten (behalve een paar primitieve die vooral in de tropen voorkomen) voeden de volwassen vrouwtjes zich met bloed; de mannetjes bijna altijd met nectar of plantensap. In Nederland komen een 35-tal soorten dazen voor.

  Terug naar boven…

  OBM | Vliegende insecten | Daas
  OBM | Vliegende insecten | Daas

  Dazen

  OBM | Vliegende insecten | Duitse wesp

  Duitse wesp

  Duitse wesp

  Uiterlijk

  • Karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op achterlijf.
  • Werksters circa 1 tot 1,5 cm lang, koninginnen iets forser.
  • Stevige kaken, 2 paar doorzichtige vleugels.
  • Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd (“wespentaille”).

  Ontwikkeling

  • Volledige gedaanteverwisseling.
  • Eind april zet een jonge koningin eitjes af.
  • Duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken, eerste werksters eind mei.
  • Werksters verzorgen verder het broed in het nest en de nestbouw.
  • Levensduur werksters 6 tot 7 weken.

  Leefwijze

  • wespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest.
  • De werksters zijn onvruchtbare vrouwtjes; alleen de koningin legt eitjes.
  • De mannetjes (darren) alleen in augustus/september, zij bevruchten de nieuwe koninginnen.
  • Alleen de jonge koninginnen overwinteren.
  • Wespen voeden zich met eiwithoudend en suikerhoudend voedsel.
  • Om een nest te maken knagen ze aan hout, rietmatten, enz…
  • Een wespennest wordt slechts 1 seizoen bewoond.

  Schade/overlast

  • wespen kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen.
  • Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine;
   een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen.
  • Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig,
   ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis.

  Nut

  • De gewone en de Duitse wesp vangen en consumeren er veel lastige en schadelijke insecten (vooral kamervliegen en steekmuggen).
  • Een populatie van 400 wespen kan per dag wel 3000 prooidieren naar het nest brengen

  Wering/preventie

  • Horren in open ramen en deuren.
  • Gesloten vuilcontainers en afvalemmers.
  • Nooit de uitvliegopening van het nest dicht stoppen.
  • Niet voor de vliegopening van het nest gaan staan de kans dat de wespen aanvallen is aanwezig.

  WAARSCHUWING

  Indien u besluit zelf een wespennest te verwijderen doe dit dan alleen met voldoende beschermende kleding. Indien u wordt aangevallen en gestoken door meerdere wespen tegelijk kan dit zeer ernstige gevolgen hebben en is een bezoek aan de huisarts/ ziekenhuis noodzakelijk.

  Voor een professionele bestrijding met 100% garantie bel Ongedierte Bestrijding Maarssen.

  Terug naar boven…

  Kamervlieg

  Uiterlijk

  • Lengte volwassen kamervlieg: 0,7 tot 0,8 cm.
  • Larve (made) pootloos, ca 1 cm lang; geen duidelijke kop.
  • Pop: “tonnetje” dat bruin van kleur is.

  Ontwikkeling

  • Volledige gedaanteverwisseling.
  • Wijfje legt 600 tot 2000 eitjes ca 100-150 keer.
  • Eistadium duurt 1 tot 3 dagen, larvale stadium ca 1 week, popstadium 3 tot 8 dagen.
  • Tijdsduur van ei tot volwassen dier ca. 1 tot 3 weken.

  Leefwijze

  • De larven van de kamervlieg ontwikkelen zich in rottend organisch materiaal, zoals in mest in stallen, dode dieren en voedingsmiddelen.
  • Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze alleen in vloeibare vorm kunnen opnemen.
  • Zij besteden veel aandacht aan hun toilet: poten tegen elkaar wrijven en vleugels afvegen.
  • De mannetjes sterven spoedig na de paring; de vrouwtjes daarentegen leven 2 tot 3 maanden.
  • De larven van de kamervlieg leven niet dieper in het afvalmateriaal dan enkele centimeters.

  Schade/overlast

  • Kamervliegen bevuilen oppervlakken.
  • Kunnen ziektekiemen overbrengen op mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen; dit kunnen bacteriën zijn, virussen en andere schadelijke micro-organismen.
  • Zijn in grote aantallen hinderlijk

  Wering/preventie

  • Afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen.
  • Waar nodig vliegengaas, horren en lintgordijnen.
  • Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren.

  Bestrijding

  Voor vrijblijvend advies over het bestrijden de kamervliege kunt u het best contact met ons opnemen.

  Terug naar boven…

  OBM | Vliegende insecten | Kamervlieg

  Kamervlieg

  OBM | Vliegende insecten | Steekmug

  Steekmug

  Steekmug

  Uiterlijk

  • Slank, minstens 0.6 cm lang, relatief lange poten; achterrand en aders van de vleugel behaart.
  • Achterlijf van de steekmug is geringd; antennen van het mannetje vaak veervormig.

  Ontwikkeling

  • Volledige gedaanteverwisseling.
  • Wijfjes leggen 100 of meer eitjes, volwassen dier leeft 1 tot 2 maanden.
  • Duur van ei tot volwassen dier: 1-2 weken; eitjes kunnen al na 2 dagen uitkomen.
  • Het larvestadium duurt van enkele dagen tot enkele weken.

  Leefwijze

  • Steekmuggen vliegen vooral ’s nachts, worden tegen schemering actief.
  • Komen voornamelijk voor in waterrijke streken met stilstaand water.
  • Vooral in de (na)zomer worden steekmuggen waargenomen.
  • De wijfjes van Culex-soorten overwinteren op verborgen schuilplaatsen, bijv. kelders.

  Schade

  • Overbrengen van ziekteverwekkende organisme, zoals malaria, gele koorts en elefantiasis.
  • De wijfjes kunnen ook mensen steken (vooral’s nachts), hetgeen huid huidirritatie kan veroorzaken.

  Wering/preventie

  • Ramen en deuren ’s avonds en ’s nachts zoveel mogelijk gesloten houden of vooezien van horren.
  • Onbedekte huid insmeren met een muggen afweermiddel.
  • Wieg van een baby afdekken met horrengaas of klamboe.
  • Stilstaand water binnenshuis (vooral in de winter) nagaan waar zich in huis stagnerend water bevindt (kruipruimte, lekkende warmtemeter, verwarmingsbuis, gootsteenafvoer, waterleiding, overstortpuntje). Ontwikkelingsbron saneren.
  • Stilstaand water buitenshuis, nagaan waar zich in huis stagnerend water bevindt (emmers, bloembakken, regentonnen, vijvers, dakgoten, platte daken).
  • In vijvers vissen aanbrengen als natuurlijke vijand.

  Bestrijding

  • Muggen kunnen op diverse manieren worden bestreden. De bestrijding is echter sterk afhankelijk van de lokatie van de overlast.

  Terug naar boven…

  Pelsmot

  Uiterlijk

  • Kleur lichtbruin.
  • Lengte ongeveer 1 cm met een spanwijdte van 1 tot 1,5 cm.
  • De larven van een pelsmot zijn wit en 1 cm lang.

  Ontwikkeling

  • Het vrouwtje legt bij voorkeur haar eitjes op wol.
  • De eitjes, gemiddeld 80 zullen na 1 week uitkomen.
  • De larven voeden zich met: veren, wol, haren en bont.

  Leefwijze

  • leven vaak in donkere ruimtes.
  • Komen uitsluitend `s avonds naar buiten.
  • De volwassen motten richten geen schade aan.

  Schade

  • De larven tasten wol en dierlijke producten aan.

  Wering/preventie

  • Was wollen kleding eerst voordat u het opbergt.
  • Voorkom vogelnesten onder daken.

  Terug naar boven…

  OBM | Vliegende insecten | Pelsmot

  Pelsmot

  OBM | Vliegende insecten | Fruitvlieg

  Fruitvlieg

  Fruitvlieg

  Uiterlijk

  • Volwassen fruitvlieg 0.4 tot 0.5cm lang (afhankelijk van de soort).
  • Bij de meeste soorten zijn de ogen helderrood, achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen. Eitjes en larven zijn voorzien van uitsteeksels of adembuizen (voor in vloeistof).

  Ontwikkeling

  • Volledige gedaanteverwisseling.
  • Wijfje legt 350 tot 1000 eitjes in gistend of rottend materiaal.
  • Tijdsduur van ei tot volwassen dier 8 tot 11 dagen. Imago leeft 2 tot 9 weken.

  Leefwijze

  • Fruitvliegen komen voor in de levensmiddelenindustrie (jam-en limonadefabrieken), in bierbrouwerijen, fruitwinkels, keukens, café’s en gft-containers. Ontwikkelen zich in rottende, gistende massa’s of (vergeten) voerplaatsen waar zich nog restanten bevinden bijv. kippen-of varkenbiks.

  Schade

  • Vers, gaaf fruit wordt door deze vliegjes niet aangetast.
  • Verontreiniging van fruit-en groenteproducten. Kunnen hinderlijk zijn in (groot) keukens, fabrieken, café’s (achter de tapkast) en in de buurt van gft-containers.

  Wering/preventie

  • Fruit en groente niet te langen en niet onafgedekt bewaren; goede hygiëne betrachten.
  • Vuilnisemmers en afvalcontainers goed afsluiten en na lediging reinigen.
  • Voor de bio-industrie: geen voerrestanten in de stallen achterlaten, stallen veelvuldig opruimen en/of reinigen.

  Terug naar boven…

  Graafwesp

  Uiterlijk

  • Kleur geel zwart lijkt op limonade wespen Houdt zijn vleugels vlak gedurende de rust.

  Ontwikkeling

  • Volledige gedaanteverwisseling. Het vrouwtje verzorgt de larven.

  Leefwijze

  • Leven solitair, maar kunnen in grote getallen bij elkaar nestelen.
  • Maken hun nest in gangen,tussen tegels van terrassen en holtes.
  • De larven worden gevoerd met één prooidiersoort.

  Schade

  • De graafwesp kan schade aan voegwerk aanbrengen.

  Wering/preventie

  • Zorg voor goed onderhoud van voegwerk aan huizen en gebouwen.

  Terug naar boven…

  OBM | Vliegende insecten | Graafwesp

  Graafwesp

  OBM | Vliegende insecten | Houtwesp

  Houtwesp

  Houtwesp

  Uiterlijk

  • De kleur is zwartgeel met een zwartblauwe kop
  • De lengte van de houtwesp is 1 tot 3 cm lang.
  • Het vrouwtje bezit een legboor die naar achteren uitsteekt.
  • De larve is wit van kleur en ongeveer 2 cm lang.

  Ontwikkeling

  • De ontwikkelingsduur van de larven bedraagt vaak meerdere jaren.

  Leefwijze

  • Het vrouwtje legt in het hout van dennen of sparren afzonderlijk haar eieren.
  • Er is een voorkeur voor bomen die niet gezond zijn
  • De larven vreten in het hout gangen van 3,5 tot 4 cm lengte.
  • In deze gangen verpopt de larve zich en zal uitvliegen in de zomermaanden.

  Schade

  • Houtwespen knagen zich overal doorheen om naar buiten te komen, deze gaten hebben een doorsnee van 1 cm.
  • De draagkracht van hout wordt bijna nooit ernstig aangetast.

  Terug naar boven…

  Klustervlieg

  Uiterlijk

  • De klustervlieg lijkt enigszins op de kamervlieg en is ca. 9 mm lang (langer dan de kamervlieg).
  • Veel goudkleurige haren op de bovenzijde van de thorax. Abdomen grijs.

  Ontwikkeling

  • Volledige gedaanteverwisseling.
  • De ontwikkeling van ei tot volwassen dier vindt buiten gebouwen plaats.
  • Komen in het najaar in grote getallen in groepen gebouwen binnen om te zoeken naar goede overwinteringplaatsen, vaak spouwmuren.
  • De eitjes worden door het vrouwtje alleen afgezet in de kieren in de grond.
  • In de zomer komen de eitjes na 4 dagen uit.
  • De larven van de klustervlieg parasiteren op regenwormen (zo gaan ze mee de grond in) en leven zomers buiten.
  • De larven eten de wormen van binnenuit op.
  • Als de larve het popstadium bereikt heeft, verlaat hij de worm om zich in de grond te verpoppen.
  • Waarschijnlijk 1 tot 2 generaties per jaar.

  Leefwijze

  • In het najaar verenigen de vliegen zich in zwermen en gaan zij op zoek naar een overwinteringplaats, bijvoorbeeld in holle bomen of in spouwmuren.
  • In het voorjaar, als de zon gaat schijnen en het warmer wordt, ontwaken de vliegen uit hun rusttoestand.
  • Ze hebben dan de neiging actief te worden en zich in het gebouw verspreiden.
  • Tijdens de eerste warme dagen houden zij zich overdag op aan de buitenzijde van de gebouwen waar ze overwinteren.
  • Door naden en kieren komen ze naar buiten. Na verloop van enkele weken zullen zij hun overwinteringplaats definitief de rug toekeren.

  Schade

  • Door de grote aantallen in gebouwen tijdelijk hinderlijk.

  Wering/preventie

  • Horren plaatsen in open ramen en deuren, andere openingen in buitenmuren dichten of voorzien van fijnmazig gaas.
  • Kleine roosters op/in de ventilatieopeningen in de muur plaatsen.
  • Dichtkitten van de ruimte tussen kozijn en de muur (naden en kieren).
  • N.B. Vliegen kunnen ook via de dakpannen binnendringen.

  Terug naar boven…

  OBM | Vliegende insecten | Klustervlieg

  Klustervlieg

  OBM | Vliegende insecten | Langpootmug

  Langpootmug

  Langpootmug

  Uiterlijk

  • Zeer lange poten
  • Spanwijdte van de vleugels bedraagt zo’n 2 cm

  Ontwikkeling

  • Ontwikkelen zich alleen in relatieve hoge luchtvochtigheid.
  • Zowel de larve als de volwassen mug overwinterd

  Leefwijze

  • De larven leven in gazons en vaak ook in verstopte dakgoten
  • De grote larven eten aan de wortels van planten
  • Langpootmuggen steken geen mensen

  Schade

  • In weilanden kunnen langpootmuggen grote schade veroorzaken aan grassen en klaver

  Wering/Preventie

  • Mosgroei tegengaan
  • verstoppingen in de dakgoot voorkomen
  • Regelmatig het gazon maaien

  Terug naar boven…

  Limonade wesp

  Uiterlijk

  • Gele en zwarte dwars tekening op het achterlijf.
  • Lengte 1 tot 1,5 cm lang,
  • 2 paar doorzichtige vleugels en sterke kaken.

  Ontwikkeling

  • Duur van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 4 weken.
  • Levens duur van volwassen werkster is 5 tot 7 weken.
  • De koningin zet begin de lente haar eitjes af.

  Leefwijze

  • Leven in gezamenlijk nest.
  • Werksters zorgen voor de nestbouw en voedsel voor het broedsel.
  • Het nest wordt slechts 1 seizoen bewoond
  • De mannetjes bevruchten aan het eind van het seizoen de jonge koninginnen.
  • De jonge koninginnen overwinteren alleen en leggen in de lente hun eitjes.

  Schade

  • Grote aantallen kunnen hinderlijk zijn.
  • Kunnen verraderlijk steken.
  • Wespen gif bestaat uit histamine en apitoxine en kan gevaarlijk zijn voor mensen die hier allergisch voor zijn.

  Nut

  • Wespen kunnen erg nuttig zijn zo vangen zij allerlei insecten zoals kamervliegen en steekmuggen ( een populatie van 400 wespen kan wel zo`n 3000 prooidieren per dag vangen).

  Wering/preventie

  • Horren voor ramen en deuren.
  • Afvalcontainers dichten.
  • Nooit de opening van een wespennest dicht maken.

  Terug naar boven…

  OBM | Vliegende insecten | Gewone wesp

  Limonade wesp