IPM-Knaagdierbeheersing

Ongedierte Bestrijding Maarssen werkt bij de knaagdierbestrijding volgens het de richtlijnen die zijn opgesteld in het Handboek IPM-Knaagdierbestrijding. Alle verkregen informatie wordt opgeslagen in het computerprogramma Allscan.

Wat is Integrated Pest Management?

Integrated Pest Management (IPM) is een methode om plaagdieren aan te pakken. Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van overlast, in plaats van op bestrijden. IPM heet ook wel geïntegreerde plaagdierbeheersing.

Hoe werkt Integrated Pest Management?

IPM is een continu proces: binnen uw bedrijf let u er steeds op hoe u problemen met muizen, ratten en andere plaagdieren kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede wering en hygiëne, en door samen te werken met omliggende bedrijven en instanties. Zo maakt u de omgeving onaantrekkelijk voor plaagdieren. Ze zullen zich er minder snel vestigen. OBSV helpt u hier graag bij.

Bestrijding volgens Integrated Pest Management

Bij IPM start de bestrijding pas als de preventieve maatregelen niet werken. De bestrijding begint met niet-chemische bestrijdingsmiddelen.
Werken deze bestrijdingsmiddelen niet of is de volksgezondheid in gevaar? Dan is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen alsnog toegestaan. Alleen professionele plaagdierbestrijders die gecertificeerd zijn mogen deze middelen gebruiken.

Minder chemische bestrijdingsmiddelen

IPM beperkt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Dat is een belangrijk voordeel, want deze middelen zijn giftig voor mens en dier en slecht voor het milieu. Ook kunnen knaagdieren resistent worden voor chemische middelen.
Door IPM is er minder risico dat er bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen terechtkomen. Ook op die manier vergroot IPM dus de voedselveiligheid.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van KPMB, Keurmerk Plaagdiermanagent voor bedrijven.

Ongedierte Bestrijding Maarssen

Ruim 20 jaar ervaring in het bestrijden en voorkomen van ongedierte.
Wij richten ons op de preventie en bestrijding van alle soorten plaagdieren. Of het nu om knaagdieren, wespen of andere insecten gaat; wij zorgen voor een goede oplossing tegen een duidelijke prijs. Met onze ervaring, kennis en moderne apparatuur garanderen wij u dat uw probleem met plaagdieren wordt opgelost.

Ook bestrijden wij houtaantastende insecten zoals houtworm en boktor, diverse schimmels en leveren informatie over preventie van alle soorten ongedierte. Kortom: OBM is uw specialist op het gebied van bestrijding, preventie en advisering van en over alle soorten ongedierte.

Wij bestrijden

 • Wespen
 • Muizen
 • Boktor
 • Mieren
 • Houtworm
 • Mollen
 • Zilvervisjes
 • Ratten

Bestrijdingsmiddelen

OBM werkt uitsluitend met toegestane bestrijdingsmiddelen zonder schadelijke bijwerkingen en goed afbreekbaar. De middelen werken snel, zonder onnodig leed te veroorzaken en de te bestrijden dieren worden er niet immuun voor. Alleen een deskundige kent de juiste bestrijdingsmiddelen. Dus wanneer u bewaking nodig heeft voor de hygiëne in uw bedrijf of woonhuis, bestrijding nodig voor aantasting van uw voorraden, of last van ratten, muizen, vlooien, houtworm, wespen, kakkerlakken, ovenvisjes, vliegen, mieren of andere plaagdieren neemt u dan contact met ons op voor een passend advies.

Determinatie

Determinatie of identificatie is in de biologie het op naam brengen (determineren) van een organisme.

Wij beschikken over ruime determinatie kennis. Met deze kennis kan het ongedierte worden vastgesteld indien we te maken hebben met niet alledaagse ongedierte.

Klein chemisch afval

Bestrijdingsmiddelen horen bij het huishoudelijk chemisch afval. Zij zijn te herkennen aan het toelatingsnummer (of N-nummer) en soms het speciale KCA-logo op de verpakking. Fabrikanten zijn verplicht het N-nummer op de verpakking te zetten. Lege verpakkingen kunnen bij het rest- of grijze afval.
Wij maken alleen gebruik van in Nederland toegestane middelen en zal deze op een zeer vakkundige wijze verweken zodat deze geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Het streven hierbij is om te werken met zo min mogelijk belastende middelen.Zo kunnen er situaties zijn waarbij bepaalde giftige stoffen zeer ongewenst zijn u kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan organisaties in de voedingsmiddelen sector, kinderdag verblijven, zorgcentra etc.

Per situatie zullen de volgende punten bekeken worden:

 • Leefwijze
 • Overlast
 • Oplossing
 • Methoden en middelen

Of stuur ons een bericht

Zoekt u hulp bij ongedierte bestrijding? Gebruik één van de bovenstaande manieren om ons te bereiken.
Wij zullen binnen 24 uur contact met u opnemen.